St.Pere-Lligorda
Sant Pere de Lligordà
Església romànica dels segles XII-XIII. Hi destaquen una talla de fusta de Sant Pere i una pica baptismal d’alabastre de Beuda, ambdues obres modernes d’artistes locals.
St-Sepulcre-Palera
Sant Sepulcre de Palera
Antic priorat benedictí del segle XI amb estructura basilical i tres absis. Els visitants d’aquesta església gaudeixen dels mateixos privilegis que els que visiten el sant Sepulcre de Jerusalem. Històricament fou un gran centre de peregrinatge.
Annex a l’església s’hi troba l’antic monestir, del qual l’any 2012 s’ha acabat la restauració per convertir-lo en restaurant i centre cultural, també s’hi custodia la clau per visitar-lo.
 staMaria_Palera
 Santa Maria de Palera
 Petita església romànica del segle XII. La imatge original de la verge està exposada al Museu d’Art de Girona, a Santa Maria s’hi troba una copia de la “Verge Riallera”.
Annex a la mateixa hi trobem la casa de la Masó, una de les més antigues del poble on es custodia la clau.
 Castell dels Queixàs
Es troba a l’esquerra de la carretera que porta al nucli de Beuda. Fou construït als segles XIV-XV conservant en gran part la seva estructura inicial. Degut a que és privat no es pot visitar.
 Sant Feliu de Beuda
Església romànica del segle XI construïda amb tres naus i tres absis. En el seu interior es conserva una pica baptismal del mateix segle. Es pot torbar la clau a la rectoria o a l’ajuntament.
 Santa Maria de Segueró
 Església del segle XI amb absis semicircular que fou fortificada al segle XV. S’hi conserva una imatge gòtica de la verge Maria amb el nen i dos tapissos únics: el del Novenari de les Ànimes i el del Monument del Dijous Sant.
 Torre de Falgars
Construcció de planta circular de l’època romana. Fou una torre de vigilància per la seva situació estratègica amb vistes sobre l’Empordà, Pla de l’Estany i La Garrotxa. S’hi excedeix a peu des del camí que puja al Mont.
 Castell de Segueró
Va ser construït al segle XI. La seva forma es més semblant a una casa fortificada que a la d’un castell. Degut a que es un edifici privat no està obert al públic.
 Santuari del Mont
Santuari situat a 1.115 metres d’alçada amb magnífiques vistes al Canigó, el Golf de Roses, l’Estany de Banyoles, La Garrotxa..
 Sant Llorenç de Sous
Pel camí que porta al Mont trobem les ruïnes de l’antic monestir benedictí de St. Llorenç de Sous. En època feudal foren senyors d’un petit territori.